Резервации: +359878964265
 
gena__9090@abv.bg
Български English Русский
Име*
Фамилия*
email*
Телефон*
стаи*
Бр. деца
Бр. възрастни*
Други изисквания
Код за сигурност*
Beneficient : ЕМГ 90 ЕООД
Bank:            Unicredit Bulbank
 
IBAN:                BG97UNCR70001524806605

 

*Анулационна политика

За нисък и среден сезон:
1.Потвърждение или отказ на запитване за резервация,към хотела до макс. 48часа.
2.Гарантиране на заявка от страна на клиент с 30% от общата сума на резервацията до 5-/календарни/ дни преди датата за настаняване.Без право на анулация.
3.Гарантиране на заявка от клиент със 100% заплащане на общата сума по резервацията за една стая- До 14/календарни дни/преди датата за настаняване не се дължат неустойки към хотела.За повече от едно резервирано помещение  при същите условия и срок се дължат неустойки в размер на 30% от цената за всяко следващо резервирано помещение.
3.а).При анулация на 100% платена резервация До 7/карендарни дни /,преди датата за настаняване се дължи 30% от общата стойност на резервацията.
3.б)При не ползване на гарантирана резервация и без направена анулация по надлежния ред и установените срокове- сумата не се възстановява.

За висок сезон:
1.Потвърждение или отказ на запитване за резервация,към хотела до макс. 72часа.
2. 2.Гарантиране на заявка от страна на клиент с 30% от общата сума на резервацията до 7-/календарни/ дни преди датата за настаняване.Без право на анулация.
3.Гарантиране на заявка от клиент със 100% заплащане на общата сума по резервацията за една стая- До 21/календарни дни/преди датата за настаняване не се дължат неустойки към хотела.За повече от едно резервирано помещение  при същите условия и срок се дължат неустойки в размер на 30% от цената за всяко следващо резервирано помещение.
3.а).При анулация на 100% платена резервация До 14/карендарни дни /,преди датата за настаняване се дължи 30% от общата стойност на резервацията.
3.б)При не ползване на гарантирана резервация и без направена анулация по надлежния ред и установените срокове- сумата не се възтановява.
4.Резервации направени през он-лайн посреднически сайтове се гарантират с:
-авторизация по кредитна карта върху  общата сума по резервацията или с 30% от нея  по преценка на хотела/ в зависимост от видове стай,сезон и бр.нощувки/.И с оторизация на място при рецепция в хотела.
- теглене на сума по кредитна карта на стойността за  1 нощувка при неявяване на гост и/или ,като гаранция.